Als lid van de federatie ga je akkoord met onze reglementeren wat betreft dierenwelzijn, huishouden, wedstrijd, GDPR e.d. Wij geven deze reglementen graag nog even in detail mee op deze pagina:

Reglement wetgeving dierenwelzijn

Anti-doping reglement

Huishoudelijk reglement

Statuten

GDPR

Wegcode op de openbare weg

Wedstrijdreglement