Wat is mushing?

In dit geval bedoelen wij het voortgetrokken worden door drie honden of meer op een kar.
Binnen de wedstrijden zijn er verschillende categorieën:

 • Kart 4 honden (DR4): Een team bestaat uit niet meer dan vier (4) honden en niet minder dan drie (3) honden aan de eerste start, de volgende start moet minstens met 2 honden zijn.
 • Kart 6 honden (DR6): Een team bestaat uit niet meer dan zes (6) honden en niet minder dan vijf (5) h voor de eerste heat . De volgende heat moet minstens met 4 honden zijn.
 • Kart 8 honden (DR8): Een team bestaat uit niet meer dan acht (8) honden en niet minder dan zeven (7) honden voor de eerste heat, de volgende start moet minstens met 6 honden zijn.
 • Kart meer dan 8 honden (unlimited/open): Een team bestaat uit meer dan acht (8) honden en niet minder dan negen (9) honden voor de eerste heat, de volgende start moet minstens met 8 honden zijn..

Wat heb je nodig voor de mushing?

 • Een goed geremde kar, een treklijn voor het aantal honden dat je hebt inclusief neklijnen, goede trekharnassen voor de honden een demper om de treklijn aan de kar te verbinden.
 • Helm en handschoenen voor jezelf.

Mushing volgens de regels

 • Alle honden worden ingezet in enkele (single) of dubbele file (tandem).
 • Alle wheeldogs, teamdogs en swingdogs zullen worden gekoppeld aan de centrale lijn met een neklijn en een treklijn.
 • Leaddogs zullen aan elkaar verbonden worden met een neklijn tenzij het een single leaddog betreft.
 • De kart zal voorzien zijn van een schokdemper aangepast voor het aantal ingespannen honden.
 • De karts van de klasse 4 honden kunnen van het type drie of vier wielen zijn. Karts 4 wiel moeten worden gebruikt in de categorieën DR6 en DR8 en onbeperkt (UNLIMITED) behalve wanneer aangegeven in de uitnodiging die de drie-wielige karren toestaan in andere dan 4 honden klassen.
 • De minimum wieldiameter is 12 inch (30 cm).
 • Ze moeten veilig worden opgebouwd en aangepast aan het aantal honden, stabiel zijn en de veiligheid kunnen garanderen van de honden, de deelnemer en de omstanders.
 • Een aangepaste demper hebben tussen de centrale lijn en de kart.
 • Minimum 3 wielen hebben.
 • Minstens een efficiënte rem op de achterwielen.
 • Moet zodanig gebouwd zijn dat een deelnemer erop kan staan, hem alleen kan besturen en onder controle kan houden.
 • De breedte van de kar moet zodanig zijn dat inhaalmanoeuvres gedurende de wedstrijd op normalerwijze mogelijk zijn, met een maximum van 110 cm en een minimum van 80 cm. breedte.
 • Een vierwielige kart moet een voorbumper hebben die minstens zo breed is als de wielbasis van de voorste as, opdat de honden niet overreden zouden kunnen worden.
 • Een afsluitbare rem (handrem) voor vierwiel karts, voor driewielers is het aanbevolen.
 • Minsten 1 lijn voor het bevestigen van een hond aan een droppoint.
 • Alle deelnemers moeten een helm en handschoenen dragen met uitzondering van de categorie Canicross.
 • Spijkerbanden zijn niet toegestaan
 • De kart moet met een noodlijn uitgerust zijn. Een technische inspectie van de kar kan door de wedstrijdleider geëist worden.
 • Het gebruik van chassis’ van voertuigen, enig ander overdreven zwaar voertuig of kortweg enig voertuig waarop men niet kan mee steppen gedurende kartwedstrijden is ten strengste verboden.
 • De voorwielen bepalen het startpunt van het team en zal voor de startlijn zijn totdat het startsignaal is gegeven.
 • De deelnemer kan op de kart staan, steppen of lopen.
 • De deelnemer zal de hond niet aanmoedigen door voor hem uit te lopen en zal hem niet dwingen om te lopen op eender welke manier dan ook.
 • Droppoints zullen worden verstrekt en zullen worden gecombineerd met controlepunten. Zij zullen worden uitgerust met een “stake-out” en water. Honden afgezet zullen niet meer kunnen deelnemen aan de volgende heat(s) . Als er geen mogelijkheid is om een hond af te zetten en als een hond niet meer in staat is om te lopen of weigert om verder te gaan, om welke reden dan ook, is het de deelnemer niet toegestaan om de heat af te maken.
 • Om veiligheidsredenen is het vervoer van een hond op de kart verboden in alle categorieën.
 • Tijdens het inhalen zal het ingehaald team de doorgang vrij laten . Op het commando “TRAIL”, zal de deelnemer en zijn hond(en) verplicht zijn om aan dezelfde kant te blijven van het parcours en te vertragen. Op het commando “TRAIL STOP” wordt het ingehaald team gedwongen om te stoppen.
 • De tijdwaarneming zal beëindigen van zodra de snuit van de eerste hond de eindstreep bereikt heeft.