Wijzigen van categorie

  • U kan van categorie verandren zolang de inschrijvingen open zijn.
  • Tussen het afsluiten van de inschrijvingen en de start van de wedstrijd, kan er enkel nog een wijziging aangevraagd worden in een categorie met minder honden bv. van scooter 2 honden naar scooter 1 hond. Het wijzigen van categorie is in deze periode enkel toegelaten mits motivering en zal geval per geval worden beoordeeld door de organisatie. Vanaf woensdag 6 maart 2024 zullen er geen wijzigingen meer toegestaan worden.

Mushermeeting

Op zaterdag = 1 uur voor de eerste start.

Op zondag = enkel indien nodig (tevens 1u voor de eerste start)

Inschrijving

Inschrijven worden geopend op 24/01/2024

Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 1/3/2024

Inschrijvingsformulieren die na 1/3/2024 toekomen, zullen niet aanvaard worden.

De organisatie zal zich genoodzaakt voelen om uw inschrijving te annuleren indien op 2/3/2024 het inschrijvingsbedrag niet op de aangewezen rekening ontvangen werd.

Alle inschrijvingen moeten vooraf gebeuren (vóór 1/3/2024 !). Ter plaatse inschrijven is niet meer mogelijk.

Inschrijven = aanvaarden FBMC reglementen

Deelnemen = aanvaarden FBMC reglementen

Stake-out

  • Stake-out is toegankelijk voor deelnemers vanaf vrijdag om 12u.
  • Honden in de boxen en eigen aggregaten uit tussen 23u en 7u.

Aanmelding ter plaatse

Aanmelding van alle deelnemers bij aankomst op de stake out.

Iedere deelnemer die toekomt zal aan de ingang van de stake-out gevraagd worden om:

  1. Zich aan te melden
  2. De boekjes van de honden voor te leggen ter controle op de vaccinaties (via loting)
  3. Afgifte chiplijst
  4. Indien verplicht door de wet => tevens controle op het Covid Safe Ticket en afgetoetst aan uw identiteitskaart

Als alles in orde is ontvangt de deelnemer onmiddellijk zijn rugnummer.

Via loting zullen er ook enkele deelnemers zich onderwerpen aan een karrenkeuring. Deze loting gebeurt volledig unaniem.