Adres: Eviestraat 46, 3920 Lommel

Race Marshall: Kurt Radschun

Race Judge: Petra Radschun

Afstand: 5,6 km

Uitrusting

 • Helm en handschoenen (m.u.v. canicross)
 • Mes en noodlijn (enkel voor categorieën met meer dan 1 hond)
 • Driewielers zijn toegelaten tot en met 6 honden (mits de musher zijn honden onder controle heeft). De start op zondag met een driewieler kan geweigerd worden door de Race Marshall indien op zaterdag bleek dat de musher zijn honden niet onder controle had.

Categorieën

 • Canicross (enkel zaterdag)
 • Scooter 1 dog
 • Scooter 2 dogs
 • Rig 4 dogs
 • Rig 6 dogs
 • Rig 8 Dogs
 • Rig Unlimited
 • Bikejöring (enkel zondag)
 • Happy dog (+/- 3 km; deze categorie hoeft niet gekoppeld te zijn aan een deelname in de wedstrijd)

Kidsrun (+/- 1,5 km)

Subklasses voor het onderdeel mushing (Scooter+Rig)

Elke bovenstaande wedstrijdcategorie worden uitgesplitst in 3 subklasses, indien voldoende aantal deelnemers per subklasse (minstens 3 deelnemers per subklasse) en wel als volgt:

 • Siberian Husky
 • Alaskan Malamute
 • Alaskan Husky (=alle andere rassen die fysiek in staat zijn om deze sport te beoefenen)

In geval van te weinig deelnemers in één of meerdere subklasses zal een uitsplitsing gebeuren zoals die bij IFSS wordt toegepast nl.:

 • Nordic Breeds (Siberian Husky en Alaskan Malamute)
 • Alaskan Husky (=alle andere rassen die fysiek in staat zijn om deze sport te beoefenen)

NOTA:

 • FBMC laat alle raszuiver noordse rassen toe (alsook rastypische noordse rassen) in hun respectievelijke categorie.

Bij discussie over een bepaalde hond (en bij gebrek aan stamboom als bewijs) zal de Race Marshall de definitieve beslissing nemen en oordelen of de betreffende hond rastypisch genoeg is om in die bepaalde subklasse deel te nemen.

Subklasses voor het onderdeel canicross / bikejöring

Voor de Canicross en Bikejöring worden er 2 subklasses voorzien nl.:

 • mannen
 • vrouwen

Er zal geen uitsplitsing gebeuren tussen de verschillende hondenrassen.

Ook zal er geen uitsplitsing gebeuren naar aanleiding van de verschillende leeftijden van de deelnemers.

Wel hanteren wij bij Canicross een formule zoals deze wordt gebruikt in de atletiek. Hierbij krijgt een jonger persoon een handicap of een ouder persoon een voordeel.

Prijs deelname

1ste deelname Mushing FBMC-leden = 45,00 € (incl. mushermaaltijd)

1ste deelname Mushing niet FBMC-leden = 55,00 € (incl. mushermaaltijd)

2de inschrijving = 15,00 €

1ste en 2de deelname Canicross of Bikejöring = 15,00 € (excl. mushermaaltijd)

Wie deelneemt aan CC / bike kan ervoor kiezen om een gans weekend aanwezig te zijn = 25,00 € bovenop deelnameprijs (incl. mushermaaltijd)

Extra maaltijd volwassene= 20 €

Extra maaltijd kind = 10 €

Kidsrun = gratis

Afspraken Stake-out

 1. Stake-out is toegankelijk voor deelnemers vanaf vrijdag om 12uur.
 2. Honden in de boxen en eigen aggregaten uit tussen 23u en 7u.
 3. Eigen afval wordt terug mee naar huis genomen.  Drollen worden opgeruimd en gaten gedicht zodat het terrein wordt achtergelaten zoals het was bij uw aankomst.
 4. Chemische toiletten worden niet geledigd in of rond het terrein (niet in of rond de stake-out zone, niet in het bos of op de bospaden, niet op omringende percelen, niet in de voorziene toiletten).
 5. Om de stake-out zone te bereiken passeert U voor een stuk over de wedstrijd-trail. Hierdoor zijn wij genoodzaakt de toegang af te sluiten 1 uur voor de eerste start. U dient dus tijdig op de stake-out aanwezig te zijn.
 6. Het is verboden om uw eigen BBQ mee te brengen of open vuur te maken op de stake-out (alsook in het bos en op de bospaden, op aanpalende percelen, …).

Prijsuitreiking

Vermits deze wedstrijd zowel een internationale wedstrijd is, als het Belgisch Kampioenschap georganiseerd door FBMC, worden er twee prijsuitreikingen georganiseerd:

1) voor de internationale wedstrijd, waarbij de prijzen worden uitgereikt conform bovenstaande wedstrijdcategorieën/ subklasses;

2) voor het Belgisch Kampioenschap waarbij het Bamspuntensysteem wordt gehanteerd en een uitreiking plaatsvind aan de eerste 3 podiumplaatsen en dit per ras en dus niet per bovenstaande categorieën en subklasses.

ER WORDEN DUS VOOR HET BELGISCH KAMPIOENSCHAP IN TOTAAL 9 PRIJZEN UITGEREIKT !

Deze 9 prijzen kunnen enkel worden uitgereikt aan deelnemers met een Belgische licentie ! (Dus licenties uitgereikt door FBMC, MBEL of FBMF)

Honden

Verplichte inentingen

 • Distemper (hondenziekte)
 • Hepatitis (besmettelijke leverziekte)
 • Parvo
 • Rabiës (hondenziekte)

Indien voor één of meerdere van inentingen titering mogelijk is, wordt dit ook toegestaan door de FBMC.

Aangeraden inentingen (doch niet verplicht)

 • Kennelhoest
 • Leptospirose

Geldige inenting voor Rabiës

-Voor honden woonachtig in België: 1 ste vaccinatie werd toegediend minstens 21 dagen voor aankomst op de stake-out ! 5 tenzij het een verlenging betreft binnen de termijn van geldigheid van voorgaande inenting )

-Voor honden woonachtig in het buitenland: vaccinatie werd toegediend minstens 21 dagen voor aankomst in België !

Chipcontrole + Dierenarts

Alle honden aanwezig op de stake-out onder het beheer van een deelnemer (dit betreft zowel deelnemende honden als niet deelnemende honden) mogen door de dierenarts gecontroleerd worden.

Voor al deze honden moet de deelnemer het Europees paspoort kunnen voorleggen en de geldige inentingen kunnen bewijzen.

Al deze honden zijn verplicht gechipt teneinde de vaccinaties te kunnen verifiëren aan de hand van hun chip en het Europees paspoort.

Zieke honden worden thuis gelaten: Bij vaststelling van mogelijk overdraagbare ziekte(s) zullen musher en honden onverbiddelijk naar huis worden gestuurd. De dierenarts draagt hier de eindbeslissing.

Minimale leeftijd

Honden dienen minstens de leeftijd van 1 jaar te hebben op het ogenblik van de wedstrijd.

Reglement en privacyregels

U kan het wedstrijd reglement vinden via volgende link: Reglement

Dit is het FBMC wedstrijdreglement gebaseerd op het IFSS-wedstrijdreglement.

Inschrijven en deelnemen = aanvaarden van het FBMC-wedstrijdreglement en de FBMC-antidopingregels.

Privacyregels:

Inschrijven en deelnemen aan dit evenement = aanvaarden van de privacyregels opgesteld door FBMC en terug te vinden op onze website via volgende link = GDPR

Bij deelname aan dit evenement gaat U er tevens mee akkoord en neemt U er kennis van dat dit een locatie is waar foto’s en video’s gemaakt kunnen worden. Door deelname aan dit evenement, doet U afstand van alle claims met betrekking tot het gebruik van opgenomen media, inclusief maar niet beperkt tot elk recht op de foto of video-opnames te inspecteren of goed te keuren, eventuele claims voor inbreuk op de privacy, schenking van het recht op publiciteit, laster en inbreuk op het auteursrecht of voor enige vergoeding voor het gebruik van dergelijke media opnamen.

Door deelname aan dit evenement bent U er tevens mee akkoord dat alle foto’s en video’s worden genomen op basis van uw (deze) toestemming.

Als U hiermee niet akkoord bent, gelieve uw inschrijving te annuleren voor de afsluitdatum.

Overige:

 • Deelnemen is steeds op eigen risico.
 • Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor de door hem en zijn honden aangebrachte/veroorzaakte schade.
 • Iedere Belgische deelnemer moet in het bezit zijn van een licentie voor het huidige seizoen (m.u.v. de canicross).

Info:

Bijkomende info kan U bekomen via email op : fbmc.be@gmail.com. Uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord.

Verzekering

Bij de inschrijving dien je verplicht de polisgegevens van jouw familiale verzekering op te geven. Iedere deelnemer dient verzekerd te zijn onder een familiale verzekering.

Nota 1 : een familiale verzekering dekt het ganse gezin.

Nota 2 : Ben je niet zeker of je familiale verzekering de sledehondensport dekt ? Neem dan zeker even contact op met jouw verzekeringsagent en stel hen de vraag.

Vermeld er ook bij dat het gaat om het recreatief beoefenen van de sledehondensport, inbegrepen het deelnemen aan wedstrijd waarbij geen geldelijke prijzen uitgevaardigd worden.

Ze zullen je normaal gezien positief antwoord.  Hou dit antwoord goed bij voor het geval ze zich zouden willen terugtrekken om de één of andere reden.

Je kan tevens vragen om in je polis expliciet te laten opnemen dat de sledehondensport gedekt wordt (+ bijkomend laten vermelden met hoeveel honden, het voertuig waarmee je de sport beoefent, …).

OVERIG:

 • Deelnemen is steeds op eigen risico.
 • Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor de door hem en zijn honden aangebrachte/veroorzaakte schade.
 • Iedere belgische deelnemer moet in het bezit zijn van een licentie voor het seizoen 2023-2024 (m.u.v. de canicross)

Bezoekers

-Wij vragen vriendelijk aan bezoekers om hun eigen hond thuis te laten. Dit zodat de deelnemende honden zich volledig kunnen focussen op de wedstrijd en niet afgeleid worden.

-Indien een bezoeker zijn hond toch mee brengt, dan mag de dierenarts de hond van de bezoeker de toegang tot het stake-out terrein weigeren indien hij/zij van oordeel dat de hond mogelijks ziek is.

Ook de organisatie mag een hond van bezoekers de toegang tot het stake-out terrein weigeren indien deze voor problemen zorgt.

Parcours:

-Indien bezoekers graag de honden actief bezig zien op het parcours, vragen wij om aan de kant te staan zodat deelnemers niet gehinderd worden.

Dit is ook voor U als bezoeker aangenamer en veiliger zeker als een groter en sneller team langs komt.