Historiek - Federation of Belgian Mushers Clubs

Dogs running
FBMC Logo
FBMC v.z.w.
Club toegang
Menu
Ga naar de inhoud

Historiek

FBMC
Federation of Belgian Mushers Clubs achtergrond
De FBMC is in 1982 ontstaan bij het prille begin van de Belgische Mushing, onder de noemer BMC “Belgian Musher Club”. In 1986 is de FSBTC “ Federation sportive Belge de Traîneau à Chiens” opgericht. En in 1987  werd de Internationale bevoegdheid van de BMC overgedragen aan de FSBTC. Op 27 juni 1989 werd de ontbinding getekend voor de FSBTC en werd de bevoegdheid terug overgenomen door de BMC. De BMC heeft zich officieel omgedoopt tot "FBMC" Federation of Belgian Mushers Clubs op 14 december 1989.
Beknopte Belgische Mushing Geschiedenis
 • 1982 Eerste Belgische musher vereniging.
 • 1985 1ste Belgische sledehonden wedstrijd in 1985 te Malmedy
 • 1986 oprichting FSBTC
 • 1989 Ontbinding FSBTC
 • 1989 Oprichting FISTC, alwaar de FBMF lid van wordt.
 • 1989 BMC wordt Federation of Belgian Mushers Clubs.
 • 1990 Trainen met alaskans mag.
 • 1990 Wedstrijd organiseren met alaskanen is toegestaan.
 • 2005 De Bike-Jöring wordt ontzien voor een licentie, aangezien de hond vergezeld werdt en geen trekkracht moet uitoefenen.
 • 2006 Alle honden in staat om te trekken en het ook graag doen zijn voortaan toegestaan.
FSBTC
De FSBTC laat de opportuniteit niet liggen om zich aan te sluiten bij de ESDRA, evenals andere buitenlandse federaties, tot groot ongenoegen van de raszuivere verenigingen.
De FISTC wordt opgericht om de raszuivere ras verenigingen in onder te brengen.
We zijn in 1989 en de strijd tussen raszuiver en Alaskanen is een feit in europa.
Bij de ontbinding van de FSBTC in 1989 sluit de Snow Hook Team zich aan bij de FISTC "Federation Intenational Synologic de Traineau a Chiens "en richt het de FBMF Federation Belge Mushing - Belgische Mushing Federatie op,
FBMC wedstrijden door de jaren heen
 • - Malmedy 1985
 • - te Halleux (La Roche) op 18 en 19 oktober 1997;
 • - à Crêppe les 14 et 15 novembre 1998.
 • - à Theux les 18 et 19 mars 2000;
 • - à Morlanwelz les 28 et 29 octobre 2000;
 • - à Tinlot les 27 et 28 octobre 2001;
 • - à Spa les 13 et 14 mars 2004;
 • - à Marche-en-Famenne les 22 et 23 mai 2004.
 • - à Dilsen-Stokkem les 4 et 5 décembre 2004.
 • - IFSS wereld Kampioenschappen in Dilsem Stokken op 3 & 4 december 2005
 • - à Westerlo les 22 et 23 octobre 2005; ( samenwerking )
 • - à Houthalen les 10 et 11 décembre 2005; ( Samenwerking )
 • - à Lommel 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ( Championat de Belgique et sélèction pour les championat du monde et Europeën
Reglement aanpassingen
 • 1991 Ifss introduceert de 4 honden klasse, ESDRA blijft voorlopig nog op de 3 honden klasse.
 • 1992 Officiele overstap van 3 naar 4 honden categorie voor de ESDRA.
 • 1993 Borden aanpassing voor kleurblinde musher
 • 1995 WSA wordt opgericht, de VFS wordt lid van de WSA

Bref historique du mushing Belge
 • 1982 Première association Belge de Musher.
 • 1985 1ère compétition Belge de chiens de traîneau en 1985 à Malmedy
 • 1986 création de FSBTC
 • 1989 Dissolution FSBTC
 • 1989 Création de la FISTC, dont la FBMF devient membre.
 • 1989 BMC devient Fédération of Belgian  Mushers Clubs.
 • 1990 La formation ( entrainment) de Alaskan est autorisée.
 • 1990 L'organisation d'une compétition avec des Alaskan sont autorisée.
 • 2005 Le Bike-Jöring est épargné d'une licence, car le chien est accompagné et n'a pas à tirer.
 • 2006 Tous les chiens capables de tirer et qui aiment le faire sont désormais autorisés.
FSBTC
La FSBTC ne manque pas l'occasion de rejoindre l'ESDRA, comme d'autres fédérations étrangères, au grand désarroi des associations de race pure.
La FISTC est créée pour abriter les associations de race pure.
Nous sommes en 1989 et la lutte entre pure race et Alaska est un fait en Europe.
Lors de la dissolution du FSBTC en 1989, l'équipe Snow Hook rejoint la FISTC "Fédération Internationale de Synologie de Traineau à Chiens" et crée la
FBMF "Fédération Belge Mushing - Fédération Belge de Mushing"
Changements de règles mushing
 • 1991 Ifss introduit la classe de 4 chiens, ESDRA reste dans la classe 3 chiens pour le moment.
 • 1992 passage officiel de la catégorie 3 à 4 chiens pour l'ESDRA.
 • 1993 adaptation des panneaux de signalisation pour le musher daltonien
 • 1995 Création de la WSA, la VFS devient membre de la WSA
FBMC wedstrijden door de jaren heen
 • - Malmedy 1985
 • - 1990 1 ere course International et Championat de Belgique
 • - te Halleux (La Roche) op 18 en 19 oktober 1997;
 • - à Crêppe les 14 et 15 novembre 1998.
 • - à Theux les 18 et 19 mars 2000;
 • - à Morlanwelz les 28 et 29 octobre 2000;
 • - à Tinlot les 27 et 28 octobre 2001;
 • - à Spa les 13 et 14 mars 2004;
 • - à Marche-en-Famenne les 22 et 23 mai 2004.
 • - à Dilsen-Stokkem les 4 et 5 décembre 2004.
 • - IFSS wereld Kampioenschappen in Dilsem Stokken op 3 & 4 december 2005
 • - à Westerlo les 22 et 23 octobre 2005; ( samenwerking )
 • - à Houthalen les 10 et 11 décembre 2005; ( Samenwerking )
Internationaal
De ISDRA "International Sleddog racing Asociation" die door de moeilijke overzeese communicatie mogelijkheden hoofdzakelijk de USA leden makkelijk kan bereiken; wordt zijn evenbeeld opgericht voor Europa  om de samenwerking en communicatie voor Europa via één aanspreekpunt te bereiken. De ESDRA " European Sleddog racing Association " en wordt deze de zuster vereniging van de ISDRA. Later zullen beide internationale verenigingen een overkoepelend orgaan oprichten onder de naam IFSS , die de hele sledehonden sport ter wereld ter harte zal nemen.
1992
Door interne conflicten binnen de raszuivere verenigingen gebeurt er weer een splitsing, de  WSA "World Sleddog Association" wodt opgericht in 1995 als antwoord op de ontevredenheid binnen de raszuivere federatie FISTC.
België kent dan ook drie Federaties, één open federatie en twee gesloten federaties.

De VFS Vlaamse Federatie sledehondensport die sinds 1992 aangesloten was bij de FBMF vindt zijn onderkomen bij de WSA na zijn ontslagneming bij de FBMF.
1996 wordt de MBEL opgericht als overkoepelend orgaan van de VFS en worden er verschillende clubs opgericht, waaronder VFS west-Vlaanderen, VFS-Oost-vlaanderen enz. die allemaal teniet gedaan zijn wegens leegstaande clubs. Enkel de oorspronkeljjke VFS is blijven voortbestaan
Verdwenen Belgische mushing clubs
 • BMA - Belgian Mushing Association
 • Qamutit
 • MCBE - Mushing Club du Brabant Est
The FBMC president
Geschiedenis
Voor velen is geschiedenis verleden tijd en is de toekomst hetgeen wij te verwachten hebben.
Nochthans is het de geschiedenis die ons verteld hetgeen ons te wachten staat en kunnen wij uit fouten leren.
De Belgische Mushing geschiedenis heeft ook zijn bewogen verleden en zal deze nog hebben.
Contact opnemen
De meest snelle en eenvoudige manier om met ons contact op te nemen is om onderstaand formuliertje te gebruiken.
Le moyen le plus rapide et le plus simple de nous contacter est d'utiliser le formulaire ci-dessous.
FBMC v.z.w.
Prinsenlaan 18
9140 Temse
Wegens spammers worden op de website geen contact gegevens geplaatst.
En raison des spammeurs, aucune information de contact n'est indiquée sur le site.

Terug naar de inhoud