Uitleg BAMS Punten Systeem - FBMC Race Site

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Uitleg BAMS Punten Systeem

Het Bams Punten systeem en de achterliggende gedachte.

We gebruikten nu voor de derde maal het Bams Punten systeem voor onze prijs uitreikingen.
Velen begrijpen het niet, anderen vinden het te moeilijk en nog anderen zijn mee in de berekening, maar er is een essentieel onderdeel dat men dient te snappen om dichter bij de betekenis ervan te komen.
Deze zullen we nu even aansnijden.

Bij een evenement die we bijwonen houden wij rekening met de temperatuur omdat we weten dat dit een heikel punt is voor een hond.
Vochtigheid deed de laatste jaren zijn intrede, maar, ik heb er nog steeds geen duidelijk antwoord op gekregen wanneer, hoeveel en waarom.
Ook discussies inzake die wedstrijd is zwaarder dan die andere is een zaak van aanvoelen, en hetgeen wij aanvoelen is nooit fout, ook al kan een ander het anders ervaren.
De enige die het ons duidelijk en zonder falen kunnen zeggen zijn onze honden.

Temperatuur daar zijn wij allen het over eens, we kennen onze eigen honden en weten precies welk individu wat aankan inzake temperatuur.
Al het overige is eigenlijk koffiedik kijken en zich een idee vormen.
Sneller zijn is de beste zijn.

Gedeeltelijk klopt dit als je appelen met appelen gaat vergelijken wat in onze mushing wereld niet mogelijk was en voor velen nog steeds niet.
De scratch lopen op een wedstrijd betekent enkel dat je de omloop het snelst hebt afgelegd maar niet dat je daarom de beste bent, hetgeen velen wel zo aannemen.
Niets is minder was, een Luipaard is nog sneller maar is het daarmee de beste van de luipaarden ?

Dit gezegd zijnde heb ik mij over die foute gedachtegang gebogen en enkel logische vragen gesteld welke we zullen terug vinden in volgende animaties.
En hond loopt van links naar rechts aan een goed tempo, temperatuur o.k.

Gaat de zon schijnen en wordt het warmer, dan zal de hond erop reageren door minder snel te lopen.
Is dezelfde hond ineens niet meer de goede die wel snel kon lopen bij koelere temperaturen ?
Loopt dezelfde hond een helling op, dan zal hij ook trager lopen.
Is hij/zij daarmee ineens minder goed geworden ?

Ik denk dat de toon gezet is.
Een hond reageert op zijn omgeving en is niet slechter geworden, het is nog steeds dezelfde hond.
Het is inderdaad juist dat de hond die het sneller kan doen als zijn evenwaardige soortgenoot beter zal zijn.
Maar dan vergelijken wij appelen met appelen.
Een volgend punt is, hoe kunnen wij weten wie het beste is, of blijft het voor eeuwig een onbeantwoorde vraag ?
Alaskan Malamute versus Siberian Husky versus Alaskan Husky enz .
We moeten ze kunnen vergelijken om te weten wie de beste is of was in bepaalde omstandigheden.

Aangezien de hond het enige middel is om en de temperatuur en de vochtigheid en de omstandigheden accuraat weer te geven moeten wij ze ook daartoe gaan gebruiken.
Een Luipaard kan 120km/h halen, het kan dat verwezenlijken wilt niet zeggen dat ze het allemaal kunnen.
Maar een gemiddelde van misschien 100 km/h zullen de meesten kunnen benaderen, en dat is dan een tendens.
Voor onze honden is dit ook, er zijn ook tendensen voor onze rassen en types honden welke beïnvloed worden door de temperatuur en de luchtvochtigheid en de omloop omstandigheden, en dit is voor alle honden ongeveer gelijk als zijnde ook een tendens.
Gemiddelden kun je meten en zullen variëren volgens de algehele aanwezige omstandigheden, voelbaar bij alle honden.

Daarmee weten we nog steeds niet wie de beste is aangezien we nog met appelen, peren, pruimen en noten zitten.
Daarom dat we een vergelijk moeten creëren die ons toelaat de beste eruit te halen.
We herleiden het naar punten.

Het gemiddelde kunnen we verkrijgen van de honden.
Als we het gemiddelde als 100% aanschouwen dan zijn alle gemiddelden evenwaardig wat de snelheid ook moge zijn voor de verschillende rassen en type honden.
100 punten is de tendens.
Om een gemiddelde te verkrijgen zullen er sneller lopen zoals er ook tragere zullen zijn, de 100 km/h van een Luipaard ligt er tussen in, tussen de 80 km/h en de 120 km/h die sommigen zullen kunnen bereiken.
De Luipaard die 120 km/h kan halen zal 20% beter zijn dan de tendens binnen zijn groep en zal de beste zijn indien hij/zij daarmee ook de snelste is binnen zijn soort.
Een landschildpad die 8 km/h haalt tegenover de tendens van 6 km/h is 25% sneller dan zijn soortgenoten en zodoende ook beter dan de luipaard die 120 km/h kan halen en daarmee 20% beter is dan zijn soortgenoten.
U ziet, het is heel goed te vergelijken !

Als we het in punten omzetten en het gemiddelde van 6 km/h bij de landschildpad als 100 punten of 100% waarderen,dan zou de landschildpad 125 punten verdiend hebben en de luipaard 120 punten met een waardering van 100 punten voor de .tendens van 100 km/h binnen zijn soort.

Toepassing

In de mushing gaan we dit als volgt toepassen.

We laten de teams lopen in hun eigen categorie zoals we steeds gewoon geweest zijn en berekenen het behaald gemiddelde die beïnvloed werd door de omstandigheden, temperatuur, vochtigheid en omloop in hoofdzaak.
Eenmaal we de tendens kennen is het zaak om de procentueel betere te berekenen.

Om zoveel als mogelijk safe te spelen beperken we ons om rekening te houden met enkel degenen die binnen, b.v. de 50 of 30%, van de eerste eindigt, om deels uit te sluiten dat er geniepegaard het systeem zullen misbruiken en ook om een redelijk accurater gemiddelde te verkrijgen.
Voordelen

De voordelen eraan verbonden zijn groter dan dat men kon vermoeden, zoals wij de schildpad met de Luipaard kunnen vergelijken alszijnde, wie is de beste ?

De prijzen kunnen herleid worden tot een hoogst nodige, wat niet iedereen tevreden zal stellen.
De winnaar zal een belangrijkere overwinning behaald hebben ook al liepen ze niet allemaal in zijn/haar categorie.
De prijzen kunnen belangrijker zijn, zoals een mooiere beker, een ruiker bloemen en misschien zelfs een fles champagne om de overwinning te vieren.
De hobby krijgt als sport en prestatie meer betekenis en verdiensten tegenover een iedereen wint situatie.

Er zijn ook nadelen aan verbonden, zoals het meerwerk om de resultaten te berekenen.
Extraatje

Vanaf volgend seizoen komt er nog een extraatje bij.
Aangezien 100 honderd procent eerlijk voor de deelnemers in iedere categorie een onhaalbare zaak is, maar dat wij met drie edities als redelijk wat tendens hebben kunnen verzamelen, zullen de gegevens gebruikt worden om de toekomstige tendensen te vervolledigen.
Dit zal een te afwijking teweeg brengen ten opzichte van nu die voor iedereen gelijklopend zal zijn en dus om de uitschieters af te vlakken of misbruiken te herleiden tot een nog kleinere mogelijke invloed.
De eerst volgende editie kunnen wij dan ook rekening houden met de 30% regel i.p.v. de 50% binnen de tijd van de eerste, waardoor het nog scherper en realistischer wordt inzake gemiddelden.
We hopen dat deze uiteenzetting een beetje licht schept in het opzet.

a · b 3
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu