Wat met honden zonder stamboom ! - FBMC

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wat met honden zonder stamboom !

FAQ

Wat onze leden dienen te weten over poolhonden zonder stamboom is het volgende.


In België bestaan er drie federaties, waarvan twee gesloten en één open federatie.


Gesloten federatie:

Een gesloten federatie laat enkel leden toe die met raszuivere FCI stamboom bezittende sledehonden lopen van de volgende rassen. Alaskan Malamute, Siberian Husky, Samoyede en de groenlandhond.

Open federatie:
Een open federatie maakt geen onderscheidt tussen rassen en types van honden onder zijn leden. Deze wordt enkel vertegenwoordigd door de FBMC v.z.w.

In de praktijk:
In de praktijk komt dit neer dat men geen lid kan worden van een gesloten vereniging als men
  1. Een hond heeft waarmee men de sport beoefent die niet aan één van de vier bovenvermelde rassen voldoet.
  2. Men één of meerdere van bovenvermelde rassen heeft en er ook de sport mee beoefent maar geen stamboom heeft
  3. Men een ander ras heeft waar men mee de sport beoefent bij één of meerdere rassen van bovenvermelde rassen.
  4. Men een stamboom poolhond heeft maar deze niet gelijkgesteld is aan deze van de FCI.

Gevolgen:
De gevolgen om niet te voldoen aan de criteria om lid te worden van een gesloten vereniging belet niet om aan hun wedstrijden deel te nemen, daar er een categorie III is ingevoerd door deze federaties. Categorie III betekent de overige honden en rassen die niet voldoen aan de criteria om bij de raszuivere poolhonden, zijnde de vier genoemde rassen, mee te lopen.

Poolhond zonder stamboom.
Heb je een poolhond zonder stamboom dan kan je vooralsnog deelnemen in de gesloten categorie voor zover je je in orde stelt om aan de voorwaarden te voldoen; d.w.z. dat je poolhond een stamboom dient te hebben. Daartoe kan je een stamboom verkrijgen die een stamboom is in de bijlage van het stamboomboek of zoals vroeger gekend onder de roze stamboom welke nu groen is. Laten we het de groene stamboom noemen.
Om deze stamboom te kunnen verkrijgen dien je aan CAC of CACIB gelijkgestelde honden shows mee te doen in de open categorie en tweemaal een zeer goed behalen, waarna je een groene stamboom kan aanvragen aan de KMSH ( Koninklijke Maatschappij Sint Hubertus ) die je hond zal inschrijven in de bijlage van het stamboomboek.  Een tweede mogelijkheid is om deel te nemen aan speciale aan keuringsdagen voor reproductie, waar je hond door twee keurmeesters die het ras mogen keuren wordt gekeurd en je daar een bewijs van hebt dat je hond voldoet voor reproductie. Hiermee kan je ook je stamboom aanvragen. Eenmaal je deze stamboom in je bezit hebt kun je in de gesloten categorie meedingen van het ras waartoe je hond behoort. Internationale kampioenschappen zijn evenwel niet open tot deelname, en internationale wedstrijden zijn mogelijk niet toegankelijk in de gesloten categorie daar de groene stamboom niet erkend wordt buiten onze landsgrenzen.Voor meer gedetailleerde informatie dien je je te richten tot de website van de KMSH

Deelname aan shows:
Om deel te nemen aan shows dient en hond intact te zijn; d.w.z. niet gecastreerd of niet gesteriliseerd zijn. Indien ze dit wel zijn zal je voor eeuwig bij de open moeten lopen.
Weet ook dat een hond uit het asiel geen stamboom meekrijgt en gecastreerd of gesteriliseerd wordt. Niet om er geen sport ermee te doen maar om malafide kwekers die op zoek zijn naar een goedkope bron van inkomsten te ontmoedigen die deze dieren van de regen in de drop zullen doen belanden.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu