vraag om de springer wettelijk te maken - FBMC

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

vraag om de springer wettelijk te maken

FAQ

Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

Bulletin 2-64

ZITTING 2002-2003

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans

Vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer


Vraag nr. 1580 van mevrouw Taelman d.d. 5 oktober 2001 (N.) :

Uitlaten van honden. ­ Verbod voor fietsers om al rijdend het dier aan de leiband te houden. ­ Nederlands « Springer »-systeem.
Het is uitermate belangrijk dat een hond, zeker een groot dier, voldoende beweging heeft. Dat lees je in alle informatieboeken. Een hond los laten lopen mag niet. Met een hond aan de leiband fietsen, mag ook niet, al is dit eigenlijk de enige manier om ze die broodnodige beweging eens te gunnen. In België zegt het verkeersreglement « 43.1. Het is fietsers en bromfietsers verboden te rijden : 4º terwijl zij een dier aan het leizeel houden. »

In Nederland is dit niet verboden. Daar hebben ze zelfs een handig hulpmiddel om veilig te fietsen met een hond : de « Springer ». Deze « Springer » wordt bevestigd onder het zadel van de fiets, en biedt dan veel stabiliteit. Zelfs het fietsen met een grote, zware hond wordt een plezier. De veer zorgt ervoor dat de schokbewegingen worden opgevangen en men heeft steeds de twee handen aan het stuur.

Op internet zijn er een massa links hieromtrent die steeds positieve commentaar geven over de Springer :

http://home.planet.nl/multidog/springer.html

http://home.wanadoo.nl/briard/briardbezigheden/fietsen/Fietsen%20met%20de%20hond.html

http://www.natteneuzen.nl/index.html

http://www.springerusa.com/first_page.html

Ik had graag van de geachte minister het volgende vernomen :

1. Is het systeem van de « Springer » in België toegelaten, aangezien de wet alleen het verbod uitspreekt over het « leizeel » ?

2. Indien niet, kan de wet in België aangepast worden opdat het fietsen met een hond toch mogelijk wordt, zoals in Nederland ?

Antwoord :

1. Artikel 43.1 van het algemeen verkeersreglement verbiedt de fietsers en de bromfietsers inderdaad te rijden terwijl ze een dier aan het leizeel houden. Deze verbodsbepaling moet in algemene zin worden opgevat; ze is stellig van toepassing op het « Springer » systeem.

2. Ik acht het niet raadzaam artikel 43.1 op dit moment te wijzigen om het fietsen met rennende honden of andere dieren aan een leiband, toe te staan, ook niet wanneer gebruik zou worden gemaakt van het middel waarvan het geachte lid gewag maakt.

Het beoogde systeem biedt weliswaar meer veiligheidswaarborgen dan een conventioneel leizeel, maar de nadelen en risico's zijn geenszins verwaarloosbaar.

Het gaat vooral om de plaats die fietser en hond innemen, in de context van allerlei variabele factoren zoals beperkte fietspad- of rijbaanbreedte, tweerichtingsfietspaden, parkerende voertuigen en aanwezigheid van allerlei obstakels, afwezigheid of onbruikbaarheid van bermen, en dergelijke.

Ik verzet mij niet principieel tegen het voorgestelde systeem en ik kan mij voorstellen dat de hond en zijn eigenaar plezier beleven aan de uitstappen met de fiets. Een veilig gebruik vereist echter dat voldaan wordt aan een aantal voorwaarden inzake de verkeersomgeving. Gezien de prioritaire behandeling van de dossiers inzake verkeersveiligheid kunnen mijn diensten zich voorlopig niet vrijmaken om deze zaak verder te onderzoeken. Om deze reden acht ik het niet raadzaam om vandaag het verkeersreglement op dit punt te wijzigen.

Conclusie is dus dat invoering van het procédé inopportuun is ter wille van mogelijk gevaar voor de fietser en zijn hond, en voor de andere weggebruikers.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu