Ontheffing 2015-2016 - FBMC

Federation of Belgian Mushers Clubs
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Ontheffing 2015-2016

Vereniging statuten

VLAAMSE OVERHEID
Leefmilieu, Natuur en Energie

4  SEPTEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen als  vermeld in artikel 36, eerste lid, 7°,  van de wet van 14 augustus 1986  betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

 
De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare  Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,
Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende  de bescherming en het welzijn der dieren, artikel 36, eerste lid, 7°,  gewijzigd bij de wetten van 4  mei 1995 en 22 december 2003;
Gelet op het koninklijk besluit van 12 maart 1999 houdende de  voorwaarden voor het verkrijgen van een afwijking van het verbod honden als last-en trekdier te gebruiken,  artikel 1;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de  bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6, eerste lid, 1° ;
Besluit :
Artikel  1. Met toepassing van artikel 36, eerste lid, 7°,  van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming  en het welzijn der dieren wordt voor het seizoen 2015-2016 toestemming verleend voor de organisatie van  de volgende sledehondenwedstrijden:
1°  aan Mushing Belgium vzw:
a) in Westerlo op  17 en 18 oktober 2015;
b) in Helchteren op 11, 12, 13, 14 en 15 november 2015;
c) in  Helchteren op 5 en 6 december 2015;
d) in Koksijde op 16 en 17 januari 2016;
2°  aan  de vzw Federation Of Belgian Mushers Clubs:
a) in Herent op 21 februari 2016;
b) in  Hofstade op 20 november 2016;
c) in Lommel op 12 en 13 maart 2016;
d) in Genk op 5  juni 2016;
3°  aan de Belgische Mushing Federatie: in Zutendaal op 12 en 13 maart 2016.
Art.  2. Met toepassing van artikel 36, eerste lid, 7°,  van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming  en het welzijn der dieren wordt toestemming verleend aan de volgende vereniging om demonstraties te organiseren  waarbij honden als last- en trekdier gebruikt worden voor educatieve en didactische doeleinden:
1°   Vlaamse Trekhondenvereniging "Met hond en kar", Doornaardstraat 78, 2160 Wommelgem;
2°  De  Belgische Mastiff vzw, Sterstraat 8, 2310 Rijkevorsel.
De toestemming, vermeld in het eerste  lid, is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van de bekendmaking van dit besluit in het  Belgisch Staatsblad.
Art. 3. De organisatoren van de wedstrijden en demonstraties, vermeld in  artikel 1 en 2, moeten voldoen aan de vereisten, vermeld in het koninklijk besluit van 12 maart 1999  houdende de voorwaarden voor het verkrijgen van een afwijking van het verbod honden als last- en trekdier  te gebruiken.
Brussel, 4 september 2015.
De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare  Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,
B. WEYTS

Publicatie : 2015-09-24
Numac : 2015036151

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu