Wat over licentie in onze sport ? - FBMC

Federation of Belgian Mushers Clubs
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wat over licentie in onze sport ?

LIDMAATSCHAP

Waar is een licentie voor nodig ?

Het staat niet expliciet in de wet dat een musher in België een licentie hoeft te hebben, enkel een bewijs van deelname aan een wedstrijd waar voor getraind wordt.
De wet is in de jaren tachtig gemaakt om wedstrijden te mogen organiseren, en om daartoe de nodige voorbereidingen te mogen doen inzake het team zijn conditie te optimaliseren.Het is dierenmishandeling om onvoorbereid aan een wedstrijd deel te nemen.

Art. 36. Onverminderd de toepassing, in voorkomend geval, van strengere straffen bepaald bij het Strafwetboek, wordt gestraft met een boete van 26 frank tot 1 000 frank, hij die:

5° een dier arbeid laat verrichten, die kennelijk zijn natuurlijke krachten te boven gaat;

En waar staat het team als ze niet mogen trainen !?

Een wedstrijd organisatie mag een wedstrijd organiseren onder bepaalde voorwaarden.

Art. 4. Voor de organisatie van wedstrijden en voorafgaande trainingen met de Alaskan Malamute, de Siberian Husky, de Samoyede of de Groenlandshund kan een afwijking worden verleend, indien de organisatoren aan de volgende voorwaarden voldoen :

  1° de organisatoren moeten lid zijn van een van volgende internationale federaties van sledehonden : de European Sled Dog Racing Association (ESDRA), la Fédération Internationale Sportive de Traineau à chiens (FISTC) en de World Sleddog Association (WSA);

Het is voor de mushers op Belgisch grondgebied dan ook verplicht een toelating te verkrijgen om hun hond(en) als trek- lastdier te mogen gebruiken, in de vorm van een genummerd document, of nu gekend als licentie.

5° de organisatoren moeten aan de deelnemers van een wedstrijd, die erom vragen, een document afgeven waarin de aan de organisatoren verleende afwijking wordt beschreven. Dit genummerde document geldt als een toelating om te trainen voor die wedstrijd.

Art. 5. Voor de organisatie van wedstrijden en voorafgaande trainingen met de Alaskan Husky kan een afwijking worden verleend, indien de organisatoren voldoen aan de voorwaarden bedoeld in artikel 4 en indien zij bij de aanvraag om afwijking bedoeld in artikel 2 een lijst voegen met de namen en adressen van de deelnemers en met de identificatie van hun honden.

Deze regels komen uit de begin periode van de Belgische mushing, en er bleken hiaten te zitten die gemeld werden, en waarvan een gedogen beleid om de wetteksten niet als te strak te nemen gevoerd werd.
Aftrainen na het seizoen bleek een tekortkoming te zijn, maar wordt gedogen en als normaal aanschouwt aangezien het ook logisch is voor sport beoefenaars.
Geen genummerd document van het buitenland krijgen, omdat dat voor hun een vreemde gang van zaken is, daartoe is de licentie de uitkomst om toch in België te mogen trainen voor buitenlandse wedstrijden die geen bevestigings document opsturen.
Ook het soms laattijdig vernemen van de wedstrijden in de tijd dat internetten nog niet bestond; behoefte de mushers om te kunnen trainen zonder al te veel rompslomp.
En daartoe zijn de verschillende federaties best wel in geslaagd.

Als men nu nog steeds denkt dat men geen licentie nodig heeft om zijn hond(en) als trek- en lastdier te gebruiken, dan is dit een foute gedachte, want niets is minder waar.

De FBMC vaardigt geldige licenties uit in een formaat van een bankkaart, zodat u die steeds op zak kan hebben bij een eventuele controle.
De achterkant bevat de wettekst voor onze sport .

voorkant
Achterzijde
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu