Een feitelijke vereniging is ... - FBMC

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Een feitelijke vereniging is ...

LIDMAATSCHAP


De feitelijke vereniging streeft een gemeenschappelijk doel na

Men spreekt van een 'feitelijke vereniging' wanneer twee of meer personen zich verenigen om een gemeenschappelijk doel te verwezenlijken (bijvoorbeeld een sportclub). In tegenstelling tot een vzw, beschikt een feitelijke vereniging niet over rechtspersoonlijkheid: ze wordt niet erkend als drager van rechten en plichten. Dit gebrek aan rechtspersoonlijkheid heeft verschillende gevolgen voor de vereniging:

  Ze kan geen rechten verwerven op roerende of onroerende goederen.
  Ze kan geen overeenkomsten afsluiten.
  Haar leden zijn met persoonlijk vermogen aansprakelijk voor de schulden van de vereniging.

Tussen de leden van de feitelijke vereniging bestaat een onverdeeldheid. Die onverdeeldheid heeft betrekking op alle goederen die de leden bezitten met het oog op het doel van de vereniging.

De onverdeeldheid van goederen


De leden van een feitelijke vereniging zijn onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de vereniging. Deze aansprakelijkheid heeft betrekking op hun volledige persoonlijk vermogen.

In tegenstelling tot de hoofdelijke aansprakelijkheid, is elk afzonderlijk lid uitsluitend verantwoordelijk voor zijn deel van de eventuele schulden.

Bestuurders


De wet schrijft geen minimumaantal bestuurders voor bij de feitelijke vereniging. De regels voor het bestuur van de feitelijke vereniging worden bepaald door de overeenkomst (de statuten) van de feitelijke vereniging. Als de statuten niets zeggen over het bestuur, moeten de regels over de lastgeving worden toegepast.

Wettelijke en administratieve verplichtingen


Er zijn geen wettelijke of administratieve verplichtingen voor deze vennootschapsvorm.

bron: http://www.belgium.be/nl/economie/onderneming/oprichting/vennootschapsvormen/verenigingen/

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu