Vraag inzake een rijbewijs invoeren voor gespannen - FBMC

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Vraag inzake een rijbewijs invoeren voor gespannen

FAQ

Verplaatsingen met paard en kar ≠ Wetgeving ≠ Rijbewijs. Wetgevingen > In het Verkeer - Bulletin 2-57

ZITTING 2001-2002 / Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans
Vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer

Vraag nr. 2062 van de heer Vandenberghe d.d. 23 april 2002 (N.) :
  Verplaatsingen met paard en kar. ­ Wetgeving. ­ Rijbewijs.

De Vlaamse Vereniging voor ruitertoerisme (VVR) is voorstander van een wet op het rijden met paard en kar.

Iedereen kan nu met paard en rijtuig zonder het minste vervoerbewijs of training de baan op. 

Het vervoermiddel wordt daarenboven niet alleen gebruikt voor toeristische doeleinden, maar wordt in sommige omstandigheden zelfs gebruikt als alternatief voor de auto. 

Nochtans is het besturen van een koets niet zo eenvoudig. Ook moet men goed weten hoe men met het karakter en de wil van een paard dient om te gaan.

De laatste tijd gebeurden enkele ongevallen waarbij een paard met kar op hol sloeg en in het water terecht kwam. Het dier overleefde het ongeval niet.

Graag had ik van de minister het volgende vernomen :

1. Acht de minister het wenselijk werk te maken van een wetgeving aangaande het verplicht rijbewijs voor het rijden met paard en kar ?
2. Acht de minister het wenselijk de cursussen over het mennen van paarden verplicht te maken voor personen die met paard en kar de weg op gaan ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden.

Hoewel ik uiteraard de bezorgdheid van de Vlaamse Vereniging voor ruitertoerisme deel om de verkeersveiligheid in al haar aspecten te bevorderen, kan ik toch niet met de geuite voorstellen akkoord gaan. 

Ongecontroleerde koets

Een paard en kar moeten als een gespan beschouwd worden, dat een voertuig is dat ook aan het algemeen reglement op de politie op het wegverkeer onderworpen is. De bestuurders zijn bijgevolg verplicht om alle bepalingen uit die wegcode na te leven.

Anderzijds verplicht artikel 21 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer enkel een rijbewijs voor het besturen van motorvoertuigen op de openbare weg.

Personen die al dan niet beroepshalve met paard en kar wensen om te gaan doen er goed aan, naast een verdieping van hun kennis over het verkeersreglement, met zin voor verantwoordelijkheid en burgerzin, eveneens hiertoe de nodige vaardigheden aan te kweken. Het opleggen van een rijbewijs « paard en kar » is vooralsnog niet voorzien

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu