Wie is wat en waar op de openbare weg - FBMC

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wie is wat en waar op de openbare weg

WETTEN

Omschrijving van de verschillende voertuigen i.v.m. mushing Wetgevingen > In het Verkeer

Als sledehonden sporters gebruiken wij hulpmiddelen, zijnde voertuigen.
Wij gaan ervan uit dat wij onder de regelgeving van de gespannen vallen, maar niets is minder waar.
Het voertuig dat wij gebruiken maakt wel degelijk verschil uit of we al dan niet een gespan zijn of niet.
Hierbij definities van voertuigen om meer te weten te komen waar we staan.

Sledehonden gespan
voertuig

2,14, "Voertuig" : elk middel van vervoer te land, alsmede alle verrijdbaar landbouw of bedrijfsmaterieel,

Commentaar:
Gelijk welk middel, betekent zowel voertuigen met motor als voertuigen zonder motor, bespannen of niet, Met “van vervoer” wordt bedoeld: goederen, dieren, personen enz, vervoeren Met de woorden “te land” worden bijgevolg de boten en de vliegtuigen uitgesloten, Het verrijdbaar landouw of bedrijfsmaterieel is bijvoorbeeld een pikdorsers, een hooikeerders, een grasmachines, een kraanwagen, een heftruck enz, ongeacht of het zelf kan rijden, voortgeduwd of getrokken wordt,

Niet bereden tweewielige bromfietsen, rijwielen en voortbewegingstoestellen worden niet beschouwd als voertuigen,

2,15,1, "Rijwiel", “ Bikejöring  ?“ elk voertuig met twee of meer wielen, dat wordt voortbewogen door middel van pedalen of van handgrepen door een of meer van de gebruikers en niet met een motor is uitgerust, zoals een fiets, een driewieler of een vierwieler, De bevestiging van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van maximaal 0,25 kW, waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/u bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen, brengt geen wijziging in de classificatie als rijwiel,

Het niet bereden rijwiel wordt niet als voertuig beschouwd,

Bikr with dog
Kart

2,15,2, Een "Voortbewegingstoestel" is: “Step / Scooter , kart, slee enz ? “

1° ofwel een « niet-gemotoriseerd voortbewegingstoestel », dit wil zeggen elk voertuig dat niet beantwoordt aan de definitie van rijwiel, dat door de gebruiker of de gebruikers door middel van spierkracht wordt voortbewogen en niet met een motor is uitgerust,

2° …

2,16, "Motorvoertuig" : elk voertuig uitgerust met een motor, bestemd om op eigen kracht te rijden, “ Quad ?“

Commentaar:
Het moeten dus voertuigen zijn die uitgerust zijn met gelijk welke motor: benzine, gas, elektriciteit enz, De motor moet ook dienen voor de voortbeweging van het voertuig, Een kruiwagen, een handkar, een gespan en een rijwiel zijn geen motorvoertuigen, Ook een grasmachine, met een motor die alleen de snijmessen aandrijft is geen motorvoertuig, Maar een zelftrekkende grasmachine met een zetel (zitmaaier) is wel een motorvoertuig en moet bijgevolg verzekerd zijn als het op een openbare plaats rijdt,

Quad voertuig
Driewieler

2,19,"Driewieler met motor", “ Quad “ elk driewielig motorvoertuig dat niet beantwoordt aan de bepaling van de bromfiets en waarvan de maximale ledige massa niet meer dan 1,000 kg bedraagt, Bevestiging van een aanhangwagen aan een driewieler met motor brengt geen wijziging in de classificatie van dit voertuig, Behoudens bijzondere bepalingen, moeten de bestuurders van driewielers met motor dezelfde regels naleven als de bestuurders van auto's,

Commentaar:
Zie ook artikel 21, verkeer op autosnelwegen; artikel 22, verkeer op autowegen; artikel 36, valhelm,

Artikel 36 – Valhelm De bestuurders en passagiers van drie en vierwielers met motor en van bromfietsen, zonder passagiersruimte, moeten een valhelm dragen,

2,20,"Vierwieler met motor", elk vierwielig motorvoertuig, andere dan die welke als bromfietsen worden beschouwd, met een lege massa van ten hoogste 400 kg of 550 kg voor voertuigen gebruikt voor het goederenvervoer en met een netto-maximumvermogen van de motor van ten hoogste 15 kW, Voor de elektrische voertuigen geldt die massa zonder de batterijen Bevestiging van een aanhangwagen aan een vierwieler met motor brengt geen wijziging in de classificatie van dit voertuig, Behoudens bijzondere bepalingen, moeten de bestuurders van die vierwielers met motor dezelfde regels naleven als de bestuurders van auto's,

2,24 "Aanhangwagen" : elk voertuig dat bestemd is om door een ander te worden voortbewogen,

Commentaar: Een aanhangwagen is dus ook een voertuig, Het voertuig moet bestemd zijn om door een ander te worden voortbewogen, Indien het niet bestemd is om te worden voortbewogen door een ander, dan is het geen aanhangwagen, Een defect voertuig dat door middel van een noodkoppeling wordt gesleept, is geen aanhangwagen, Er zijn verschillende soorten van aanhangwagens: een oplegger is een aanhangwagen zonder vooras, waarbij het voorste deel op het trekkend voertuig steunt een een assige aanhangwagen, bijvoorbeeld een caravan een meerassige aanhangwagen voertuigen van speciale constructie zijn aanhangwagens die door de FOD mobiliteit worden aanvaard, meestal landbouw of bedrijfsmaterieel Een voertuig en een gespan mogen slechts een enkel voertuig trekken, behalve enkele uitzonderingen (zie artikel 49,1)

Caravan

2,25, "Sleep" : elke groep voertuigen die aan elkander gekoppeld zijn met het doel door een en dezelfde kracht te worden voortbewogen,

Commentaar: Zie ook artikel 49, slepen, Een sleep is een groep voertuigen, dit wil zeggen twee of meer voertuigen, Deze voertuigen moeten aan elkaar gekoppeld zijn en door een trekkend voertuig voortbewogen, bijvoorbeeld vrachtwagen met aanhangwagen, auto met caravan, maar ook een fiets met een aanhangwagentje, Een trekker en een oplegger wordt een geleed voertuig genoemd en is eveneens een sleep, Het slepen van een motorvoertuig is slechts toegelaten door middel van een noodkoppeling indien het niet meer op eigen kracht kan rijden of indien het niet meer voldoende veiligheidswaarborgen biedt, De snelheid is dan wel beperkt tot 25 km/uur en uitsluitend toegelaten om naar de plaats van herstelling te rijden,

Als we de wetgevingen inzake onze status overlopen, zien we sommige onreglematigheden indien we bepaalde voertuigen gebruiken.
Inzake gespan zouden we juist zitten, voorzover we een voortbewegingstoestel gebruiken .
Als we de fiets nemen, zitten we vast aan de wetgeving Artikel 43 - Fietsers en bromfietsers,
Nemen we de quad ( 2,16, "Motorvoertuig"  ), dan vallen we helemaal uit het gespan mogelijkheid, hooguit kunnen we de sleep ( 2,25, "Sleep" :) inroepen met zijn beperkingen.
Een quad zonder motor wordt dan weer wel een gespan.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu